Ārstēšanas izdevumi, ko apmaksā no valsts veselības aprūpes budžeta:

Maksa par aprūpes nodaļu - 271,04 EUR

Maksa hroniskiem slimniekiem  līdz 10 dienām - 380,04 EUR

Maksa hroniskiem slimniekiem vairāk par 10 dienām - 505,45 EUR.