____ Privātprakses _______________________

 

 
Valda Grīga privātprakse internā medicīnā
Ģimenes ārste Anita Urbanoviča
Ģimenes ārste Olga Tomaševska
Ģimenes ārste Maiga Ivanova
Ģimenes ārste Sandra Siliņa
Ģimenes ārste Lilita Grīga
Pēdu aprūpes speciālists Janīna Jevdokimova