Pacienta iemaksas

Par ambulatoro veselības aprūpi uzskatāmi tādi veselības aprūpes pakalpojumi, kurus var saņemt ambulatori noteiktā laikā un noteiktā vietā – poliklīnikās, veselības centros un uzņemšanas nodaļās.

Piemēram, ja pacients, lai saņemtu konsultāciju, vēršas poliklīnikā pie speciālista vai ģimenes ārsta, saņemot ambulatoro veselības aprūpi, pacientam nav nepieciešamības ārstēties slimnīcā. Ārstēties var ambulatori ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta uzraudzībā. Par ambulatoro pakalpojumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums un vizuālās diagnostikas izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.

Pacienta iemaksas:

·         par apmeklējumu pie ģimenes ārsta ambulatori - 1.42 EUR

·         par ārsta speciālista apmeklējumu un konsultāciju ambulatori - 4.27 EUR

·         par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) - 7.11 EUR  

·         par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju) - 4.27 EUR  

Pacienta iemaksas par diagnostiskajiem izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā:

·         elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi - 1.42 EUR  

·         sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi - 4.27 EUR  

·         galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi - 4.27 EUR

·         neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi - 4.27 EUR

·         funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi - 4.27 EUR

·         endoskopiskie izmeklējumi - 7.11 EUR

·         sonoskopiskie izmeklējumi - 4.27 EUR

·         rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas - 2.85 EUR

·         rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu (var iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma laikā) - 9.96 EUR

·         radionuklīdā diagnostika - 4.27 EUR

·         datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas - 14.23 EUR

·         datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) - 21.34 EUR

·         kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas (viena apmeklējuma laikā norāda tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi) - 28.46 EUR

·         kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) -35.57 EUR

·         koronarogrāfija dienas stacionārā (izmeklejums ar kontrastvielu) - 9.96 EUR

 

Pacienta iemaksas slimnīcā

Lai pacients varētu saņemt valsts apmaksātu ārstēšanos slimnīcā, ir jāsaņem nosūtījums no ģimenes ārsta vai ārsta speciālista, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.

 

Pacienta iemaksas slimnīcā:

·         Par ārstēšanos slimnīcā (sākot ar otro dienu) - 13.52 EUR

·         Par ārstēšanos valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās – 7.11 EUR (Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrā (pacienti, kuri ārstē tuberkulozi no pacienta iemaksas ir atbrīvoti); Valsts aģentūrā „Latvijas infektoloģijas centrs" (pacienti, kuri ārstē noteiktas infekciju slimības no pacienta iemaksas ir atbrīvoti)) 

·         Par ārstēšanos ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm (jebkurā slimnīcā) - 7.11 EUR

·         Par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības - 7.11 EUR

·         Par medicīnisko rehabilitāciju - 13.52 EUR  

Pacienta iemaksas par diagnostiskajiem izmeklējumiem:

·         Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas - 14.23 EUR  

·         Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) - 21.34 EUR

·         Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas (viena apmeklējuma laikā norāda tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi) - 28.46 EUR

·         Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) - 35.57 EUR

·         Koronarogrāfija - 9.96 EUR

 

Līdzmaksājums par ķirurģisku operāciju.

Ārstniecības iestādes no pacienta var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā 42.69 EUR  par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām. Līdzmaksājumu neiekasē no pacienta iemaksām atbrīvotājām kategorijām. 

 


 

Kopējā pacientu iemaksu summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355.00 EUR 

Pacienta iemaksu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt 570.00 EUR