Paldies rokdarbniecēm par atbalstu!
02.03.2021


      Aizkraukles medicīnas centra kolektīvs ir pateicīgs par čaklo rokdarbnieču dāvinātajām zeķēm, cimdiem un čībām. Katrā dzīparā ir ielikta Jūsu mīlestība, pateicība un atbalsts mediķiem šajā grūtajā laikā.

      Sirsnīgs paldies visiem labajiem cilvēkiem un pasākuma organizatorēm Anitai Ostrovskai un Irēnai Žurzdinai

 

  
      Atpakaļ