Informācija ģimenes ārstes G.Kociņas pacientiem
30.08.2021


Nacionālais veselības dienests informē, ka no 2021. gada 1. oktobra ģimenes ārste Ginta Kociņa Jaunjelgavā izbeidz līgumattiecības ar dienestu un viņas praksē reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti.

Atreģistrētos pacientus no Jaunjelgavas pilsētas un pagasta, Sērenes pagasta aicinām reģistrēties pie ģimenes ārstēm Intas Ziediņas (t. 65141303, 26407767) vai Zigrīdas Maijas Gulbes (t. 65152371), bet no Seces un Staburaga pagasta pie ģimenes ārstes Vijas Pelčeres (t. 65229882, 26351419).

Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams dienesta tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi >  Ģimenes ārsti > Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām.

Papildus informējam, ka iedzīvotāji, kas nebūs pārreģistrējušies pie cita ģimenes ārsta, varēs griezties pie dežūrģimenes ārsta SIA Aizkraukles slimnīcā (reģistratūras tālrunis 65133870, 65133875).

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.
      Atpakaļ