Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" sanāksme
17.02.2014


Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" Aizkraukles nodaļa informē, ka trešdien, 19.februārī, plkst.13:00 notiks Aizkraukles reģionālās nodaļas sanāksme pilsētas bibliotēkas zālē, Lāčplēša ielā 3. Pie mums viesosies Aizkraukles novada sociālā dienesta vadītāja INĀRA GAILE un vietniece MĀRĪTE MOŽEIKO. Temats: „Par atvieglojumiem invalīdiem pašvaldības un valsts līmenī”.

Šogad Aizkraukles nodaļa ir izveidojusi savstarpējā atbalsta grupu cilvēkiem, kuri saskārušies ar diagnozi vēzis, psihologa vadībā.
Atbalsta grupa tiek veidota pēc atvērtās grupas principa, veicinot savstarpēju informācijas apmaiņu par to, kā dzīvot pēc slimības, kādas ir problēmas, ar kurām nākas saskarties. Ļoti svarīgi ir nodrošināt arī atbalstu tuviniekiem, jo bieži vien tuvinieki pat vairāk pārdzīvo, nekā cilvēks, kam nācies iet cauri slimībai.
Mūsu tikšanās: 25.februārī, 11.martā, plkst. 10:00- Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrā, Spīdolas ielā 11, 3.stāvā.
Uz grupas nodarbību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 29102166, Aizkraukles reģionālās nodaļas vadītājai Sarmītei Laubertei.
Gaidīsim! Darīsim visu, lai kopā uzvarētu slimību, ko sauc par vēzi!
Vairāk informācijas - www.dzivibaskoks.lv


      Atpakaļ