Papildus kvotas trūcīgām personām.
16.03.2012


Aizkraukles medicīnas centrs informē, ka piešķirtas papildus kvotas operācijām trūcīgiem pacientiem ginekoloģijas, traumatoloģijas un vēdera ķirurģijas profilos.

Detalizētāka informācija:

  • ginekologs -  dr.Grīnvalde (mob.tālr. 29187848);
  • traumatologs – dr.Vizulis (mob.tālr. 29258406);
  • ķirurgi – dr.Leidums (mob.tālr. 29267948), dr.Bruņinieks (mob.tālr. 29390797), dr.Rubiķis (mob.tālr. 29406844).      Atpakaļ