Par ambulatorajām vizītēm
16.03.2020


Par ambulatorajām vizītēm poliklīnikā

      Ja esat bijis ārpus Latvijas pēdējo 14 dienu laikā vai kontaktējies ar personām, kuras pēdējo 2 nedēļu laikā atgriezušās no ārzemēm, lūdzam SIA "Aizkraukles slimnīca" neapmeklēt un plānotās vizītes pārcelt.
      Atpakaļ