Par detoksikācijas programmu
05.09.2019


      Sākot ar š.g.05.septembri par stacionāro veselības aprūpi detoksikācijas programmā pacientam vai tā likumīgam pārstāvim (aizbildnim) jāmaksā:

- par uzņemšanas nodaļas dežurārsta maksas apskati - EUR 20,00 (divdesmit eiro 00 centi);

- maksa par detoksikācijas programmu EUR 130,00 (viens simts trīsdesmit eiro 00 centi).
      Atpakaļ