12.11.2010


2010. gada 25. novembrī Aizkraukles medicīnas centrā būs iespēja veikt nervu jūtības pārbaudi (neirometriju).

Strāvas uztveres sliekšņa (Current Perception Threshold; CPT) mērīšana – automātiska, elektrodiagnostiska, neiroselektīva nerva novērtēšana.

 

Neirometriskā CPT metode ir elektrodiagnostiska, ātra un automātiska, standartizēta, neinvazīva pārbaude nerva funkciju novērtēšanai.

CPT novērtēšana ir veikta vairāk nekā 7000 pētniecības un medicīniskajās iestādēs visā pasaulē, sagatavots vairāk nekā 600 publikāciju un pierādīts, ka šī metode ir uzticama un nodrošina stabilu, atkārtoti iegūstamu rezultātu.

Priekšrocība salīdzinājumā ar tradicionālajām metodēm CPT tests ir kvantitatīvs rezultāts un šīs metodes spēja noteikt jušanas traucējumus jau no agrīnām subklīniskām stadijām līdz pat smagākām progresējošām anestēzijas stadijām.

 

Caur elektrodiem, kam ir zelta plāksnīšu forma un kas ir novietoti uz kājas vai rokas īkšķa, CPT neirometrs emitē dažādas intensitātes strāvas stimulus 0,01–9,99 mA diapazonā. Pacientam lūdz norādīt brīdi, kad viņš sāk sajust elektriskos stimulus; tas ir pacienta strāvas uztveres slieksnis (CPT).

Pastāvīga strāvas emisija nodrošina ļoti labi atkārtojamus rezultātus, ko neietekmē ādas biezums, temperatūra vai tūska.

 

CPT neirometrijas metodes priekšrocība ir arī triju dažādu frekvenču strāvas emisija, kas ļauj pārbaudīt dažādas nervu šķiedras:

n  2000 Hz ātro lielo mielinizēto Aδ šķiedru stimulēšanai

n  250 Hz mazo mielinizēto Aß šķiedru stimulēšanai

n  5 Hz mazo nemielinizēto C šķiedru stimulēšanai.

 

Aß, Aδ un C šķiedras veido vairāk nekā 90% perifēro nervu šķiedru.                                                             

 Ar “Neurotron CPT” iegūtais mērījuma rezultāts tiek salīdzināts ar apstiprināto CPT vērtību normas diapazonu. Tas ļauj klasificēt iegūto mērījumu pēc smaguma pakāpes. Ar šo metodi var noteikt samazinātu un palielinātu jutīgumu.

Šim neiropātijas skrīningam izmanto ātri veicamu pārbaudi. Mērījumam ir tikai skrīninga nozīme iespējamo neiropātiju konstatēšanai. Tas nav paredzēts diagnozes noteikšanai. Tas neaizstāj ārsta veiktu neiropātijas novērtējumu.

 

Ar neirometrijas palīdzību var konstatēt:

n  Sensorisko šķiedru bojājumu jau agrīnā stadijā;

n  Bojājuma tipu – hiperestēzija, hipestēzija vai anestēzija;

n  Kāda sensorisko šķiedru subpopulācija bojāta (Aß, Aδ un C šķiedras)

n  Sesnsorisko šķiedru bojājuma pakāpi un izplatību (tikai kājās vai rokās un kājās)

Neirometrija nav jāveic pacientiem, kam:

n  Jau agrāk ar neirogrāfijas metodi ir pierādīta polineiropātija;

n  Polineiropātija noris ar prevalējošiem vai klīniski skaidri izteiktiem motoriskiem traucējumiem (tad izvēles metode ir neirogrāfija)

n  Ir aizdomas par kompresijas neiropātijām (karpālā, kubitālā kanāla sindromiem u.c.) – izdara neirogrāfisku izmeklēšanu;

n  Ir dažādas izcelsmes spinālo saknīšu bojājuma sindromi.

Nosūtot uz izmeklēšanu, jāņem vērā arī ir gadījumi, kad pacientam bijis insults un ir hemihipestēzija. Tad izmeklējumu var veikt tikai otras puses locekļos.

 

Neirometrijas izmeklēšanas rezultātā var iegūt trīs atbilžu variantus.

1.   Ja SUS skaitliskā izteiksmē svārstās robežās 6-13, tas ir normas robežās un nav datu par sensorisko šķiedru bojājumu.

2.   Ja SUS ir patoloģiski zems 1-5, tad attiecīgās sensoriskajās šķiedrās diagnosticēta hiperestēzija. Šādi nervu bojājumi noris subklīniski, vai arī pacientiem ir dolorozas polineiropātijas pazīmes.

3.   Ja SUS ir paaugstināts 14-19, tad attiecīgās nervu šķiedrās ir pierādīts bojājums, kas rada mērenu hipestēziju.

4.   Ja SUS ir paaugstināts 20-25, tad attiecīgās nervu šķiedrās ir pierādīts bojājums, kas rada izteiktu hipestēziju.

Ja izmeklējuma laikā pacients nejūt pat maksimālo strāvas stiprumu, tas liecina par anestēziju – sensoriskās funkcijas trūkumu.

 CPT metode pārbauda nervu funkcijas pēdu pirkstu galos, kas ļauj noteikt neiropātiju mēnešiem vai pat gadiem pirms tā būtu nosakāma ar citiem testiem. Tādēļ varētu būt, ka pacientam parādās mērena neiropātija, kas vēl nav nosakāma ar citām metodēm (piemēram, kamertoni).

       Atpakaļ