28.09.2011


Aizkraukles medicīnas centra sarakste ar VNC

                                                       

                                                                     VESELĪBAS NORĒĶINU CENTRS

                                                                            Direktoram A. Doveikam

 

                                                                     VESELĪBAS NORĒĶINU CENTRS

Zemgales nodaļas vadītājai D.Vulfai

 Par kvotām un rindu garumu

2011.gada septembrī 

Š.g. 16.maijā SIA „Aizkraukles slimnīca” Jums nosūtīja ambulatorās daļas kvotu analīzi.

Citāts no vēstules ” Diemžēl, ja netiks rasta iespēja 2011. gadā palielināt kvotu un plānotos līdzekļus no līdzekļiem "Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai" Aizkraukles slimnīcas ambulatorajai daļai, tad informējam Jūs, ka mums nāksies ar 2011. gada augustu-septembri iedzīvotājus pierakstīt rindā uz 2012. gadu pie visiem speciālistiem un uz visiem izmeklējumiem ( tai skaitā pat uz rentgenu) visām iedzīvotāju kategorijām, kas radīs nevajadzīgu spriedzi sabiedrībā.”

 

Gan 2010.gadā, gan 2011.gadā esam Jūs vairākkārt informējuši par situāciju Aizkraukles reģionā, kur kvota uz 1 iedzīvotāju ir zemākā vasltī ( 2011.gadā 5,90 Ls uz iedzīvotāju, ja zemgalē vidēji ir 15,00 lati).

Tā pat vēršu jūsu uzmanību uz nepietiekamu datu analīzi medicīnas iestādēs, kurās līdz reformai bija Neatliekamās palīdzības slimnīca. Pirms reformas liela daļa izmeklējumu, ārstu apskašu notika stacionāra ietvaros, tāpēc ambulatorās kvotas bija pieejamas. Pateicoties reformai lielākā daļa diagnostikas un ārstēšanas vismaz pie mums SIA’Aizkraukles slimnīca” notiek ambulatorajā daļā.

Tāpēc nav izprotama šāda kvotu aina:

Ambulatorās kvotas pa gadiem ( bez fiksētiem kabinetu maksājumiem un labarotorijas)

2008. gads

368 712 Ls

2009.gads

219 084 Ls

2010.gads

256 297 ls

2011.gads 

202 140 Ls

 

Valsts veselības politika ir vērsta uz stacionārās darbības samazināšanos, bet tai pat laikā SIA „Aizkraukles slimnīca” kopš reformu ieviešanas ambulatorā kvota ir strauji smamazinājusies (par 45%).

2011.gada kvota SIA „Aizkraukles slimnīca”sastāda 202 140 Ls, uz 2011.gada 1.septembri ambulatorā kvota izpildīta 204 095 Ls.

2011.gada jūlijā Ministru kabinets pieņēma lēmumu par papildus naudas naudas piešķiršanu ambulatorajiem pakalpojumiem, bet konkrēts  līdzekļu apjoms mums nav zināms.

Līdz ar to valsts apmaksājamie medicīniskie ambulatorie pakalpojumi SIA „Aizkraukles slimnīca” ir pārpildīti.

Šobrīd no saviem līdzekļiem nodrošinam minimālu pakalpojumu apjomu kvotas ietvaros visām iedzīvotāju grupām, bet bērniem un grūtniecēm nodrošinām visus pieejamos pakalpojumus bez ierobežojuma. Valsts apmaksāts pakalpojums iedzīvotājiem, ja netiek piešķirts papildus fiansējums ir sagaidāms tikai 2012.gada janvārī, tāpēc arī rindu garums uz 01.septembri  ir līz  4 mēnešiem.

 
      Atpakaļ