2009.01.28 Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi veselības aprūpē
Apskatīt komentārus (0)


09.03.2009


2009.01.28
Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi veselības aprūpē

Veselības ministrija informē par būtiskākajiem grozījumiem dokumentos, kuri apstiprināti valdības sēdē 27. janvārī. Noteikumi sagatavoti, ņemot vērā valsts budžeta samazinājumu arī veselības nozarei 2009. gadā.

 

 

 

1. Izmaiņas pacientu iemaksās (grozījumi noteikumos: "Veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtība")
Izmaiņas pacientu iemaksās un apmaksas nosacījumos ārstniecības iestādēs.
Paredzēts, ka:
1. par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu jāmaksā 1 lats,
2. par speciālista apmeklējumu ambulatori - 5 lati,
3. par ārstēšanos slimnīcās - 12 lati pa dienu,
4. par ārstēšanos Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrā un Latvijas infektoloģijas centrā, kā arī aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās – 5 lati pa dienu,
5. par ārstēšanos onkoloģijas un onkohematoloģijas, kā arī no alkoholisko, narkotisko un psihotropo un toksisko vielu atkarību diagnozēs – 5 lati pa dienu.
6. noteikts, ka papildus pacienta iemaksai, slimnīca var iekasēt pacienta līdzmaksājumu 30 latus par vienā stacionēšanās reizē veiktu norādītajām ķirurģiskajām operāciju;
7. ģimenes ārsta mājas vizītes tāpat kā līdz šim bezmaksas bērniem līdz 18 gadu vecumam, 2 lati I grupas invalīdiem un pacientiem vecākiem par 80 gadiem, pārējiem pacientiem maksas pakalpojums, ko nosaka ārsts.
Pamatojoties uz pacienta iemaksas palielinājumu, ir noteikts, ka vienā ārstēšanās reizē slimnīcā pacientam nav jāmaksā vairāk kā 250 lati un pacienta iemaksas kopsumma par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kalendārā gadā nevar būt lielāka par 400 latiem. Tas nozīmē, ka, ja pacients ir sasniedzis šo pacienta iemaksu summu, ko var apliecināt ar kvītīm vai čekiem, tad viņš var saņemt atbrīvojumu un no tālākas pacienta iemaksas maksāšanas konkrētajā ārstēšanas reizē slimnīcā vai kalendārajā gadā.
No pacientu iemaksām atbrīvotas visas līdzšinējās pacientu kategorijas (bērni, grūtnieces, psihiski slimās personas un citi), no pacienta iemaksas papildus atbrīvoti arī I grupas invalīdi. Ministru kabinets lēma, ka trūcīgajām personām turpmāk jāmaksā 50% no pacienta iemaksas. Jaunās pacientu iemaksas stājas spēkā no šā gada 1.marta.

 2. Izmaiņas zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijā

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz noteikt trīs kompensācijas kategorijas 100%, 75% un 50% apmērā līdzšinējo četru kategoriju vietā (100%, 90%, 75% un 50%), atsevišķām diagnožu grupām samazinot kompensācijas apmēru no 90% uz 75% un no 75% uz 50%. Saglabāta 100% kompensācija, jo šajā kategorijā ir slimības, kuru ārstēšanā nepieciešamas zāles, lai uzturētu pacienta dzīvības funkcijas, pie. Cukura diabēts, onkoloģiskās saslimšanas. Tāpat paredzēts saglabāt zāļu un medicīnisko ierīču kompensāciju individuālajiem pacientiem, ja nepieciešamie  medikamenti nav iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā.
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos stājas spēkā ar šā gada 1.martu.

 3. Vienota NMP dienesta izveide (jauni MK noteikumi "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums")

Noteikumu projektā noteikts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – dienests) darbības mērķis, kompetence, struktūra un pārvalde. Paredzēts, ka dienests ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā. Iestādi paredzēts izveidot ar šā gada 1.februāri.
Šobrīd neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana Latvijā tiek nodrošināta decentralizētā veidā. Latvijā kopumā ir 39 pašvaldībām piederošas NMP institūcijas. Neatliekamā medicīniskā palīdzība pārsvarā tiek sniegta rajona ārstniecības iestāžu apkalpes teritorijā un izņēmuma gadījumos NMP institūcijas sadarbojas ar citu reģionu institūcijām un palīdz NMP sniegšanā citā reģionā. Vienota dienesta ietvaros varēs efektīvāk organizēt operatīvo palīdzību pacientiem, nogādājot pacientus uz iestādi, kura sniegs viskvalificētāko palīdzību konkrētajā negadījumā. Vienota dienesta ietvaros arī labāk varēs organizēt NMP darbinieku vienota atalgojuma jautājumus, sociālo garantiju politiku un materiāltehnisko nodrošinājumu. t.sk. automašīnas.
NMP dienesta izveide tiks veikta pakāpeniski, attiecīgi izvērtējot katru konkrēto situāciju, un  pievienojot NMP pakalpojumu sniedzējus dažādās Latvijas teritorijās Tiek plānots, ka kopumā iestādes izveide tiks pabeigta 2010.gadā.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA