Mājas aprūpe
29.09.2009


Pacientam veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz, ja viņam nepieciešama regulāra ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās aprūpes saņemšanai.

Veselības aprūpes pakalpojumi mājās tiek sniegti pacientiem ar šādām diagnozēm:

  • Guloši pacienti ar ļaundabīgiem audzējiem C00-C97 D37-D48
  • Pacienti ar psihiskiem traucējumiem F00-F03, F06.3 G10-G32, A81
  • Pacienti ar izgulējumiem L 89
  • Pacienti ar cerebrālo trieku un citiem paralītiskajiem sindromiem G80-G83
  • Pacienti, kuriem nepieciešama respiratora terāpija Z 99.1
  • Pacienti ar kustību traucējumiem, kuriem ir šādas diagnozes:
    B20-B24, E10-E11, G35, I60-I69, T91.3, Z48, Z93, Z94, Z98.
    .

Mājas aprūpi var saņemt, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums vai stacionārās ārstniecības iestādes nosūtījums (pēc izrakstīšanas no stacionāra), kurā norādīts, kādus veselības aprūpes pakalpojumus nepieciešams nodrošināt, pakalpojumu sniegšanas pamatojums un laika posms kurā tas jānodrošina.

Informācija pie dr. I. Maruses mob t. 29160315

Mājas aprūpi veic  D. Ancāne mob.t. 27532143 
      Atpakaļ