Mūsu sadarbības partneri

VESELĪBAS MINISTRIJA                              http://www.vm.gov.lv

NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS           http://www.nvd.gov.lv

NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA     http://www.nmpd.gov.lv

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA 

                                                      

 

SIA "Aizkraukles slimnīca" pakalpojumi bez maksas vai ar atlaidēm ir pieejami šādu apdrošināšanas kompāniju klientiem:

  AAS Balta  http://www.balta.lv
   AAS Baltikums http://baltikums-online.lv/
  AAS“Seesam Latvia” http://www.seesam.lv
    AAS If Latvia http://www.if.lv 

 

 AAS Ergo Latvija  http://www.ergo.lv
   AAS Gjensidige Baltic  http://www.gjensidige.lv/

AAS Compensa Life Vienna Insurance Group SE

 AAS BTA  http://www.bta.lv

AAS Baltijas apdrošināšanas nams