2011. gada 6.decembrī

LR Veselības ministrei Ingrldai Circenei

Par paredzamo ambulatoro kvotu 2012. gadam

Vēstule 1. lpp

Vēstule 2. lpp

 

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4