Mēs

Iepirkumi

Ar iepirkumiem saistītā dokumentācija tiek publicēta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca" pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1357.

Slimnīcas mājas lāpā informācija netiek dublēta.