Pacientu zināšanai

Ārstēšanas izdevumi no valsts veselības aprūpes budžeta

Ārstēšanas izdevumi, ko apmaksā no valsts veselības aprūpes budžeta:

Maksa par aprūpes nodaļu - 311,28 EUR

Maksa hroniskiem slimniekiem  līdz 10 dienām - 435,79 EUR

Maksa hroniskiem slimniekiem vairāk par 10 dienām - 581,95 EUR

Maksa terapijas profila slimniekiem - 447,63 EUR.