Pacientu zināšanai

Atbrīvojums no pacienta līdzmaksājuma

Ja veikto pacienta līdzmaksājumu kopsumma kalendāra gada laikā ir sasniegusi 570,00 eiro, tad pacients var saņemt atbrīvojumu no turpmāko pacienta līdzmaksājumu veikšanas attiecīgajā gadā (kalendāra gada ietvaros).

Pacienta līdzmaksājumu kopsummā tiek ņemti vērā veiktie līdzmaksājumi par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas saņemti ārstu praksēs, veselības centros un slimnīcās, ieskaitot līdzmaksājumus par diagnostiskajiem izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā, kā arī apdrošinātāja segtos pacienta līdzmaksājumus.

Ja pacienta līdzmaksājumu kopsumma, kas veikta kalendāra gada laikā, ir sasniegusi 570,00 eiro, iedzīvotājam ir jāvēršas kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām ar iesniegumu un jāuzrāda maksājumu dokumentu oriģināli (kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, izdruka no internetbankas ar bankas apliecinātu zīmogu).