Mēs

Trauksmes celšana

TRAUKSMES CELŠANA

Trauksmes cēlējs

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus Slimnīcā, kurā noticis pārkāpums, vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu:

Pārkāpumi IR

  • amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;
  • korupcija;
  • finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
  • sabiedrības veselības apdraudējums;
  • darba drošības apdraudējums;
  • cilvēktiesību pārkāpums;
  • pārkāpumi publisko iepirkumu jomā.

Trauksmes cēlēja ziņojums

  • ziņojums ir parakstīts, tas nav anonīms;
  • uz iesnieguma norāde "TRAUKSMES ZIŅOJUMS";
  • trauksmes cēlēja ziņojums, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija.

Trauksmes celšanai SIA "Aizkraukles slimnīca" aizpildāma veidlapa.

Trauksmes cēlējs Ziņojumu var iesniegt:

nosūtot elektroniski to uz e-pasta adresi: trauksme@amc.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu vai

nosūtot slēgtā aploksnē pa pastu: Bērzu iela 5, Aizkraukle, LV-5101

Mēs