Pacientu zināšanai

Pacienta līdzmaksājums

Pacienta līdzmaksājums ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem. Veicot pacienta līdzmaksājumu, jāsaņem maksājumu apliecinošs dokuments - čeks vai stingrās uzskaites kvīts.

Pacienta līdzmaksājuma apmērs:

 • par apmeklējumu pie ģimenes ārsta ambulatori: personai līdz 65 gadu vecumam - 2,00 EUR, personai no 65 gadu vecuma - 1,00 EUR.
 • par ārsta speciālista apmeklējumu un konsultāciju ambulatori - 4.00 EUR.
 • par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) - 7.00 EUR.
 • par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju) - 4.00 EUR.

Pacienta iemaksas par diagnostiskajiem izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā:

 • elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi - 2.00 EUR
 • sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi - 4.00 EUR
 • galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi - 4.00 EUR
 • neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi - 4.00 EUR
 • funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi - 4.00 EUR
 • endoskopiskie izmeklējumi - 7.00 EUR
 • ultrasonoskopiskie izmeklējumi - 4.00 EUR
 • rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas - 3.00 EUR
 • rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu (var iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma laikā) - 10.00 EUR
 • radionuklīdā diagnostika - 4.00 EUR
 • datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas - 14.00 EUR
 • datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) - 21.00 EUR
 • kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas (viena apmeklējuma laikā norāda tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi) - 28.00 EUR
 • kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) -35.00 EUR

Pacienta līdzmaksājums slimnīcā

Lai pacients varētu saņemt valsts apmaksātu ārstēšanos slimnīcā, ir jāsaņem nosūtījums no ģimenes ārsta vai ārsta speciālista, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu. Līdzmaksājuma apmērs

 • par ārstēšanos slimnīcā (sākot ar otro dienu) - 10.00 EUR
 • par ārstēšanos aprūpes, tai skaitā hronisko pacientu aprūpes,  slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās vai gultās – 7.00 EUR
 • par ārstēšanos ar onkoloģijas vai onkohematoloģiskām saslimšanām - 7.00 EUR
 • par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības - 7.00 EUR
 • par ārstēšanos medicīniskās rehabilitācijas profila gultās - 5.00 ER

Pacienta līdzmaksājums par diagnostiskajiem izmeklējumiem slimnīcā:

 • Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas - 14.00 EUR
 • Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) - 21.00 EUR
 • Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas (viena apmeklējuma laikā norāda tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi) - 28.00 EUR
 • Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) - 35.00 EUR

Līdzmaksājums par ķirurģisku operāciju**.**

 • Ārstniecības iestādes no pacienta var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā 31,00 EUR  par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām. Līdzmaksājumu neiekasē no pacienta iemaksām atbrīvotājām kategorijām.

Kopējā pacientu iemaksu summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355.00 EUR

Pacienta iemaksu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt 570.00 EUR