Pacientu zināšanai

Ārstniecības riska fonds

Ja ārstniecības laikā nodarīts kaitējums veselībai, pacients var vērsties - ĀRSTNIECĪBAS RISKA FONDĀ.