Pacientu zināšanai

Kārtība, kas nosaka bērnu apmeklējumus ārstniecības iestādē

Ja bērns no 14 gadu vecuma ieradies uz plānotu ambulatorā speciālista apmeklējumu un nav paredzēti izmeklējumi un manipulācijas, kuru veikšanai nepieciešama rakstveida piekrišana, pacienta likumiskā pārstāvja klātbūtne nav obligāta. Ja uz plānotu ambulatorā speciālista apmeklējumu ieradies pacients līdz 14 gadu vecumam, pacienta likumiskā pārstāvja klātbūtne ir obligāta.

Pacienta likumiskā pārstāvja statuss pierādāms ar šādiem dokumentiem:

Bērna likumiskā pārstāvja statusa veidi:

 • Bērna vecāki;
 • Aizbildnis;
 • Trešā persona.

Dokumenti, kuri pierāda likumiskā pārstāvja statusu:

 • Bērna dzimšanas apliecība (personai apliecībā jābūt norādītam kā bērna mātei vai tēvam) vai ieraksts vecāku pasē;

 • Bāriņtiesas lēmums, ar kuru bērnam ir nodibināta aizbildnība un iecelts aizbildnis;

 • Viena no bērna vecākiem notariāli apstiprināta pilnvara trešajai personai pārstāvēt bērna intereses

  vai

  viena no bērna vecākiem pašrocīgi veidota un parakstīta, ko iepriekš klātienē apstiprinājis slimnīcas darbinieks

  vai

  viena no bērna vecākiem ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīta, uz oficiālo e-adresi nosūtīta un slimnīcā reģistrēta pilnvara trešajai personai bērna interešu pārstāvībai

  vai

  aizbildņa notariāli apstiprināta pilnvara trešajai personai pārstāvēt bērna intereses vai aizbildņa pašrocīgi veidota un parakstīta, ko iepriekš klātienē apstiprinājis slimnīcas darbinieks.

Lejupielādes ikona
Pilnvaras paraugs