Mēs

Vēsture

Aizkraukles medicīnas centrs gadu gaitā

1961.gadā – atver ārstu veselības punktu.

1962.gadā – izveidota medicīniski–sanitārā daļa ar 33 štatu vienībām un 1000 cilvēku apkalpes zonu.

1963.gadā 21.septembrī medicīniski – sanitāro daļu pārveido par Stučkas ciemata zonālo slimnīcu ar 50 gultas vietām. Slimnīca paredzēta 12-13 tūkstošu iedzīvotāju apkalpošanai. Slimnīcas galvenais ārsts Viktors Boroviks.

1967.gada 10.janvārī,  izveidojot Stučkas rajonu, arī slimnīca tika pārdēvēta par Stučkas rajona slimnīcu.

1973.-1977. – Slimnīcas galvenais ārsts ir Benedikts Jakovļevs. Šajā laikā tiek uzbūvēts terapijas nodaļas otrais stāvs, kas kļūst par bērnu nodaļu.

1977.-1983. Tiek uzbūvēta jauna poliklīnika, kas svinīgi tiek atklāta 1979.gadā. Slimnīcas galvenais ārsts ir Genādijs Gromovs.

1989.gadā Stučkas rajons kļūst par Aizkraukles rajonu un slimnīcai tiek mainīts nosaukums uz Aizkraukles rajona slimnīca.

1995.gada 25.janvārī  slimnīca tika reģistrēta LR uzņēmumu reģistrā ar nosaukumu Aizkraukles rajona pašvaldības medicīniskās aprūpes bezpeļņas uzņēmums „Aizkraukles rajona slimnīca”, galvenais ārsts traumatologs  - Ēriks Vizulis.

2000.gada 2.augustā tiek atvērta jauna dzemdību nodaļa poliklīnikas ēkas 1. stāvā ar 10 gultas vietām.

2002.gada jūnijā tiek izmainīti Aizkraukles rajona slimnīcas statūti, kā rezultātā mainās vadītāja amata nosaukums - turpmāk vadību nodrošina direktors.

2003.gadā jūlija slimnīca iegūst „Mazulim draudzīgas slimnīcas” statusu, ko piešķīrusi LR Veselības ministre I. Circene.

2004.gada 5.augustā slimnīca tiek reģistrēta komercreģistrā ar nosaukumu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles slimnīca” kā rezultātā mainās vadītāja amata nosaukums - turpmāk vadību nodrošina valdes priekšsēdētājs.

Mēs