Ārstniecība un pakalpojumi

Mājas aprūpe

Veselības aprūpi mājās (pacienta dzīvesvietā) veic mājas aprūpes medicīnas māsa.

Kontaktinformācija!
Medicīnas māsa Dzidra Katule

Veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta, lai pacients pēc operācijas vai pārciestas slimības, traumas vai kādām manipulācijām, pēc kurām vairs nav nepieciešams uzkavēties stacionārā, varētu ātrāk doties mājās. Veselības aprūpe mājās ir māsu vai ārsta palīgu (feldšeru) sniegtā veselības aprūpe pacientam tā dzīvesvietā.

Pacients veselības aprūpes pakalpojumus mājās var saņemt, ja viņam ir nepieciešama ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās aprūpes saņemšanai. Saskaņā ar veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtības noteikumiem veselības aprūpi mājās pacienti var saņemt, ja:

  • pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
  • pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās.

Veselības aprūpe mājās ietver sekojošus veselības aprūpes pakalpojumus:

  • medikamentu ievadīšanu;
  • ādas bojājuma aprūpi;
  • mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi;
  • enterālu barošanu caur zondi.

Papildus ārsts var nozīmēt arī citus veselības aprūpes pakalpojumus - izmeklējumus un izmeklējuma rezultātā iegūto materiālu nogādāšanu laboratorijā; vitālo rādītāju kontroli; pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par veselības veicināšanas pasākumiem un pacienta aprūpi; klizmas veikšanu.

Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta līdz 30 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās ir nepieciešama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā termiņa beigām ģimenes ārsts apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā pakalpojuma sniedzējam atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.

Savukārt pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejaukšanos veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu

Mājas aprūpi var saņemt, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums vai stacionārās ārstniecības iestādes nosūtījums (pēc izrakstīšanas no stacionāra), kurā norādīts, kādus veselības aprūpes pakalpojumus nepieciešams nodrošināt, pakalpojumu sniegšanas pamatojums un laika posms kurā tas jānodrošina.