Ja ārstniecības laikā nodarīts kaitējums veselībai, pacients var vērsties

 ĀRSTNIECĪBAS RISKA FONDĀ.