Publiskojamie dokumenti

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2023. gadā

Ieņēmumu posteņiEURIzlietojuma posteņiEUR
NVD finansējums3 823 873Darba alga2 608 702
Pašvaldības budžets- stipendijas3780Sociālā apdrošināšana591 127
Kopā3 827 653Krājumi, materiāli, medikamenti, ēdināšana335 251
Ilgtermiņa ieguldījumi, pamatlīdzekļu iegāde292 573
Kopā3 827 653

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2022. gadā

Ieņēmumu posteņiEURIzlietojuma posteņiEUR
NVD finansējums3 866 257Darba alga2 500 083
Pašvaldības budžets- stipendijas5670Sociālā apdrošināšana571 270
Kopā3 871 927Krājumi, materiāli, medikamenti, ēdināšana537 807
Ilgtermiņa ieguldījumi, pamatlīdzekļu iegāde262 767
Kopā3 871 927

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2021. gadā

Ieņēmumu posteņiEURIzlietojuma posteņiEUR
NVD finansējums3 787 733Darba alga2 503 583
Pašvaldības budžets- stipendijas11 340Sociālā apdrošināšana574 237
Kopā3 799 073Krājumi, materiāli, medikamenti, ēdināšana481 475
Ilgtermiņa ieguldījumi, pamatlīdzekļu iegāde239 778
Kopā3 799 073

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2020. gadā

Ieņēmumu posteņiEURIzlietojuma posteņiEUR
NVD finansējums2 977 064Darba alga1 951 733
Pašvaldības budžets- stipendijas7560Sociālā apdrošināšana460 244
Kopā2 984 624Krājumi, materiāli, medikamenti, ēdināšana359 218
Ilgtermiņa ieguldījumi, pamatlīdzekļu iegāde213 429
Kopā2 984 624

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2019. gadā

Ieņēmumu posteņiEURIzlietojuma posteņiEUR
NVD finansējums2 716 334Darba alga1 902 331
Pašvaldības budžets- stipendijas3780Sociālā apdrošināšana447 695
Kopā2 720 114Krājumi, materiāli, medikamenti, ēdināšana200 454
Ilgtermiņa ieguldījumi, pamatlīdzekļu iegāde169 634
Kopā2 720 114