Publiskojamie dokumenti

Vispārējie stratēģiskie mērķi

Vispārējie stratēģiskie mērķi:
  • Kvalitatīvi un droši veselības aprūpes pakalpojumi
  • Infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
  • Klientu apmierinātības uzlabošana
  • Finanšu efektivitāte
  • Darba vides uzlabošana
  • Slimnīcas tēla atpazīstamība